08
פבר

המוקד העירוני

המוקד העירוני הוא "מרכז העצבים הארגוני" ותפקידו לקבל מידע בעיקר משני נתיבים מרכזיים: מהמחלקות השונות ומהתושבים. עליו לעבד את שני נתיבי המידע הללו ולהשתמש בהם ביעילות מרבית על מנת לנהל את הפעילות של כלל הארגון במיטבי.

על כן, המוקד ידוע כ – One Stop Shop – מרכז בו יש ריכוז של ידע ומענה למגוון נושאים וסוגיות.

ככל שהמוקד העירוני מקצועי יותר, ככל שיש בו ידע רב יותר וככל שניתנים כלים רבים למוקדן, העומס במחלקות יפחת באופן ניכר וכך התושבים יהיו שבעי רצון מהשרות.

הכשרת מוקדנים יעילה מחייבת זמן למידה שאינו פוחת מ – 3 חודשים, במהלכם המוקדן מתקדם בסולם הידע וההכשרה עד להיותו מוקדן מוסמך. על ההכשרה לכלול סיורים והכרות שטח – בעירייה / במועצה ובשכונות/ביישובים עליהן העירייה/המועצה אמונה. אין לוותר על שלב הסיורים וההכרות עם השטח שכן זהו בסיס קריטי להצלחת המוקדן.

מוקדן + ידע = One stop shop

הקמת מוקד, גיוס מוקדנים, תפעול נכון של המוקד, התמודדות עם היעדרויות מוקדנים, יעילות ארגונית, תגמול מוקדנים, הטמעת תסריטי שיחה, טיפול בהתנגדויות תושבים, חווית השרות אצל התושב, חקר שיחות, חשיבות סדנאות הדרכות בנושא שרות ומכירה (המוצר הוא העירייה, המועצה) וכמובן מדדי ביצוע, למידה דרך סימולציות הדרכות וסמינרים תואמים לעובדי המוקד ומנהליו – על אלו ואחרים נתמקד ביחד בתהליך ייעוץ ארגוני ממוקד למוקד שלכם.

ואגב, איך נראה המוקד שלכם? מה האווירה שבו? מה מרגיש המוקדן שהוא מגיע למשמרת ב OPEN SPACE וכיצד עיצוב נכון של המוקד ו"הלבשתו" יקפיצו את השרות, מחוברות המוקדנים לערכי העיריה/המועצה והדרך לתושב תהא אפקטיבית ומדויקת יותר.

ביחד נעשה את השינוי.

שלכם, צוות הפוגהTEAM.